top of page

De Suzuki-methode

 

Muziek is een universele taal, die iedereen kan begrijpen. Zoals ieder kind zijn eigen moedertaal leert, kan het ook een instrument leren. Dit is het grondbeginsel van de Suzuki-methode. Shinichi Suzuki, violist en pedagoog, ontwikkelde zijn moedertaalmethode midden vorig eeuw. Toch is ze vandaag nog steeds actueel. Een kind wordt geboren met een ongelofelijk opname- en aanpassingsvermogen, de omgeving en opvoeding zijn dan ook beslissend voor zijn gehele verdere leven. Alle kinderen beschikken vanaf de geboorte over de wonderlijke aanleg hun moedertaal te kunnen leren spreken, hoe ingewikkeld deze ook is. Tussen 2 en 5 jaar zijn zij het meest ontvankelijk voor een nieuwe taal.

 

Zoals ook kinderen eerst leren spreken zonder kennis van spelling en grammatica, leren ze in de vioolles zonder notenbeeld, door het gebruik van hun zintuigen, gehoor, gevoel en zicht. Op latere leeftijd wordt dan de theorie aangeboden die op dit moment veel sneller kan verwerkt worden door de reeds gevestigde basistechniek.

bottom of page